TUỔI TRẺ PHÚ TÂN RA QUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY CAO ĐIỂM TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH 2024

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà trong tham gia xây dựng đô thị văn minh. Ngày 09/03/2024, Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm ra quân thực hiện các phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Theo đó, Đoàn thị trấn đã tổ chức cho trên 15 đoàn viên, thanh niên xóa biển quảng cáo không đúng quy định tại các tuyến đường và vệ sinh môi trường xung quanh khu vực UBND thị trấn....
 Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên huyện nhà, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh niên và nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, lành mạnh tại đô thị./.

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào