ĐOÀN CƠ SỞ THỊ TRẤN CÁI ĐÔI VÀM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYÊN VỀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NGĂN CHẶN KHAI THÁC CÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN CÓ TÍNH CHẤT HỦY DIỆT NĂM 2024

Ngày 01/4/2024, Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm phối hợp với Chi đoàn Đồn biên phòng Cái Đôi Vàm tổ chức buổi tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các hoạt động ngăn chặn khai thác nguồn lợi thủy sản có tính chất hủy diệt trên địa bàn.


Toàn cảnh tại buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân được quán triệt chủ động đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, các ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Sau buổi tuyên truyền Đoàn cơ sở thị trấn Cái Đôi Vàm tổ chức cho 90 cán bộ, đoàn viên, học sinh đăng ký cam kết không khai thác, đánh bắt nguồn lợi thủy hản sản có tính chất hủy diệt trên địa bàn huyện Phú Tân.


Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, học sinh ký cam kết không khai thác, đánh bắt nguồn lợi thủy hản sản có tính chất hủy diệt trên địa bàn huyện Phú Tân.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, học sinh nhận thức rõ và nâng cao hiểu biết các quy định về khai thác thủy sản, nhất là việc khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt, làm cạn nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm nói riêng./.

Trần Dững

Đoàn cơ sở Thị trấn Cái Đôi Vàm

Không có nhận xét nào