Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức chuyên đề “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP, NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG” năm 2024

Sáng ngày 01/04/2024, Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung tuyên truyền, định hướng cho các em học sinh những giá trị đạo đức tốt đẹp. Giáo dục các em tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập. Bên cạnh đó, còn cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, văn hóa chào hỏi nhằm tạo ra môi trường học tập lành mạnh, thân thiện. Tại buổi sinh hoạt, cũng đã tổ chức trả lời câu hỏi, xử lý tình huống và nhận quà cho các em học sinh về các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường trong nhà trường.


Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực tạo môi trường để các em học sinh được rèn luyện, trưởng thành và trao dồi kỹ năng sống, giáo dục các em những giá trị đạo đức tốt đẹp trong việc xây dựng tình bạn đẹp của tuổi học trò, tuyên truyền phòng chống tình trạng bạo lực học đường. Đồng thời, được tìm hiểu về "Văn hóa Chào hỏi" để góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Trần Diễm

Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Không có nhận xét nào