khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 7 năm 2016- Công văn về việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH Huyện đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số Văn Bản: 24-CV/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 18 tháng 7 năm 2016
Tải về văn bản!


- Thư mời Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2016
Số Văn Bản: 26-TM/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 18 tháng 7 năm 2016
Tải về văn bản!
Không có nhận xét nào