khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2017


- Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)
Số văn bản: 19-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 20 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản

- Thư mời họp Ban Thường vụ Huyện đoàn lần thứ 3 (khóa X) (Thay thế thư mời số 36-TM/HĐTN, ngày 19 tháng 12 năm 2017)
Số văn bản: 39-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 28 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản

- Thông báo phân công chỉ đạo công tác đoàn và phong trào TTN cơ sở năm 2018
Số văn bản: 27-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản   

- Công văn về việc định hương chương trình Công tác Đoàn, phong trào hoạt động năm 2018 và hướng dẫn nội dung ký kết phối hợp, giúp đỡ giữa Đoàn ngành với Đoàn xã, thị trấn
Số văn bản: 63-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản  Chương trình đính kèm 

- Thông báo phân bổ lực lượng cổ vũ Hội thi công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Cà Mau năm 2017
Số văn bản: 25-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 12 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản   

- Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý quỹ xây dựng "Nhà tình bạn" cho cán bộ Đoàn, đoàn viên giai đoạn 2017 - 2022
Số văn bản: 83-QĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản   

- Quyết định xếp loại các Đoàn trực thuộc năm 2017
Số văn bản: 82-QĐ/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản   

- Công văn về việc phân bổ chỉ tiêu khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017
Số văn bản: 61-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 07 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản   

- Công văn về việc dừng thu quỹ đề án hỗ trợ phát triển kinh tế của Đoàn giai đoạn 2013 - 2017
Số văn bản: 60-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản   

- Công văn về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số văn bản: 59-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 12 năm 2017
Tải về văn bản   Tải về văn bản đính kèm


      

Không có nhận xét nào