khungchinh

Tin mới nhất

Kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào TTN quý I năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018, từ ngày 07-11/5/2018 Ban Thường vụ Huyện đoàn cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, các Chi đoàn giúp đở Đoàn xã, thị trấn thành lập Đoàn kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào TTN quý I năm 2018 tại các xã, thị trấn.
Đoàn đã kiểm tra xoay quanh các nội dung như: Đánh giá giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN quý I và định hướng quý II, năm 2018; Việc cụ thể hóa, triển khai các văn bản chỉ đạo của huyện từ đầu năm 2018; Việc tổ chức sinh hoạt Đoàn ở địa bàn dân cư; Công tác kiện toàn củng cố Ủy ban hội các xã, thị trấn; chuyển đổi hình thức hoạt động từ chi hội sang câu lạc bộ, tổ, đội nhóm; Công tác Đoàn vụ, hồ sơ đoàn viên tại các chi đoàn; Các phong trào do Đoàn – Hội – Đội phát động; Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện công tác hoạt động nhận ủy thác theo các văn bản liên tịch, văn bản thỏa thuận, hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH tại địa bàn (đối với các đơn vị có nhận ủy thác).
Thông qua công tác kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức Đoàn - Hội ở khóm, ấp cũng như Ban Thường vụ Đoàn các xã, thị trấn để Ban Thường vụ Huyện đoàn có hướng chỉ đạo chặt chẽ hơn đối với cơ sở, qua đó cũng Trao đổi trực tiếp với Đảng ủy và Khối vận xã, thị trấn, Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về giải pháp chỉ đạo công tác Đoàn - Hội và Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy thác của Đoàn thanh niên các cấp, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, thực hiện.
* Một số hình ảnh các buổi kiểm tra


Thanh Duy
BBT Website Huyện đoàn

Không có nhận xét nào