khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 8 năm 2018

- Công văn về việc thu thập chất liệu cho hoạt động tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018
Số văn bản: 51-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 8 năm 2018
Tải về văn bản  

- Thông báo triệu tập tham dự ra quân chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng", "Hoa phượng đỏ" huyện Phú Tân năm 2018
Số văn bản: 17-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 14 tháng 8 năm 2018
Tải về văn bản  

- Thư mời hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủy thác vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội năm 2018
Số văn bản: 22-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 8 năm 2018
Tải về văn bản  

- Công văn về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi sưu tầm tư liệu với chủ đề "Dấu xưa Cà Mau"
Tải về văn bản

- Công văn về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Cà Mau
Tải về văn bản

- Công văn về việc chọn đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đăng tải trên Ngôi nhà Trái tim Cà Mau
Số văn bản: 49-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 01 tháng 8 năm 2018
Tải về văn bản
Tải về văn bản  Mẫu kèm theo


      

Không có nhận xét nào