khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Hội LHTN VN Tháng 9 năm 2018


- Thông báo hội trại huấn luyện kỹ năng cán bộ Đoàn - Hội huyện năm 2018
Số văn bản: 03-TB/UBH
Ngày ban hành: 01 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản

- Thông báo triệu tập Hội trại "Huấn luyện kỹ năng cán bộ Đoàn - Hội" huyện Phú Tân năm 2018
Số văn bản: 02-TB/UBH
Ngày ban hành: 01 tháng 10 năm 2018
Tải về văn bản  - Lịch hoạt động

- Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng cán bộ Đoàn - Hội huyện Phú Tân năm 2018
Số văn bản: 06-KH/UBH
Ngày ban hành: 24 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản 

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN (15/10/1956 - 15/10/2018)
Số văn bản: 05-KH/UBH
Ngày ban hành: 17 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản 

- Kế hoạch tổ chức hội thi Tiếng hát thanh niên lần thứ II chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam
Số văn bản: 04-KH/UBH
Ngày ban hành: 13 tháng 9 năm 2018
Tải về văn bản Không có nhận xét nào