khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 02 năm 2019


- Hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân
Số văn bản: 03-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản  - Mẫu báo cáo tháng - Phụ lục báo cáo

- Công văn về việc vận động hiến máu tình nguyện đợt I năm 2019
Số văn bản: 16-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản 

- Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của BTV Trung ương Đoàn
Số văn bản: 15-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 3 năm 2019
Tải về văn bản 

- Công văn về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022
Số văn bản: 14-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 28 tháng 02 năm 2019
Tải về văn bản 
Mẫu phiếu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên


- Văn bản Hội thao kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam 
Số văn bản: 12/KH-UBND
Ngày ban hành: 18 tháng 02 năm 2019
Tải về văn bản  - Điều lệ - Quyết định

- Thông báo phân công thực hiện các công trình sau buổi lễ Thanh thanh niên năm 2019
Số văn bản: 06-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 27 tháng 02 năm 2019
Tải về văn bản 

- Thông báo dự lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2019
Số văn bản: 05-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 26 tháng 02 năm 2019
Tải về văn bản 

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2019
Số văn bản: 03-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 22 tháng 02 năm 2019
Tải về văn bản  Quyết định thành lập BCĐ

- Công văn về việc giới thiệu các tập thể, cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 (Sao y văn bản của Tỉnh Đoàn)
Số văn bản: 469-CV/TĐTN-TTNTH
Ngày ban hành: 30 tháng 01 năm 2019
Tải về văn bản 


      

Không có nhận xét nào