khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 5 năm 2019


- Hướng dẫn đánh giá thi đua, chấm điểm và xếp loại cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2019 (Khối xã, thị trấn)
Số văn bản: 05-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 19 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Triển khai văn bản: Công văn về việc triển khai Thông báo số 1 cuộc thi Olympic Tiếng anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số văn bản: 605-CV/TĐTN-BTC
Ngày ban hành: 28 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc gửi dự án tham gia cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên nông thôn năm 2019
Số văn bản: 44-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 31 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo

- Công văn về việc giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2019
Số văn bản: 43-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 31 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo

- Thư mời dự kiểm tra của Trung ương Đoàn về công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019
Số văn bản: 10-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 29 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi "Tiếng hát Hoa Phượng đỏ" hè năm 2019 huyện Phú Tân
Số văn bản: 03-KHPH/2019
Ngày ban hành: 28 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Triển khai Công văn Của Tỉnh đoàn: Công văn về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không khối thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2019
Số văn bản: 607-CV/TĐTN-TNNT
Ngày ban hành: 28 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch phối hợp tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019
Số văn bản: 02/KHPH.2019
Ngày ban hành: 27 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản - Quyết định thành lập BCĐ

- Kế hoạch kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019
Số văn bản: 02-KHPH.2019
Ngày ban hành: 20 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc tham gia chương trình tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019
Số văn bản: 34-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 17 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản - Văn bản kèm theo

- Công văn khẩn về việc báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019
Số văn bản: 35-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 20 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản - Phụ lục kèm theo

- Thông báo triệu tập Hội nghị học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và tuyên dương "Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác" huyện Phú Tân, năm 2019
Số văn bản: 08-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Thư mời họp chuẩn bị các công tác liên quan đến Đại hội Hội LHTN VN huyện Phú Tân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số văn bản: 10-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 10 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019
Số văn bản: 15-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 07 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc rà soát, xét chọn tặng công trình Nhà tình bạn năm 2019 và hướng dẫn bộ hồ sơ gửi xét
Số văn bản: 32-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 và tuyên dương "Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác" huyện Phú Tân, năm 2019
Số văn bản: 13-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 02 tháng 5 năm 2019
Tải về văn bản - Mẫu thành tích tuyên dương

      

Không có nhận xét nào