khungchinh

Tin mới nhất

Ra quân trồng rừng ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019

Nằm trong chuổi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của huyện Phú Tân năm 2019, nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong họat động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hôm nay, ngày 12/7/2019 Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sào Lưới tổ chức buổi ra quân trồng rừng ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân với sự tham gia của hơn 30 bạn đoàn viên thanh niên trồng được hơn 02 hecta diện tích rừng.
Ngày nay trong điều kiện môi trường sống đang chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, diện tích đất được che phủ cây xanh ngày càng bị thu hẹp dần thì việc trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường góp phần làm cho thiên nhiên ôn hòa và mát mẽ hơn là một việc làm rất cấp bách và cần thiết chính là bảo vệ sự sống cho chúng ta.Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng huyện Phú Tân không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng ngày càng tốt hơn.
Hoạt động này để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của thanh thiếu niên, nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đồng thời, thông qua hoạt động trồng rừng sẽ nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về tác dụng của rừng gắn với phát triển kinh tế xã hội.
* Một số hình ảnh buổi ra quân
Thanh Duy 
Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào