khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 9 năm 2019


- Thông báo triệu tập Đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt và Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)
Số văn bản: 19-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 30 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản 

- Danh sách phân công báo cáo tham luận trình bày tại Tọa đàm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Phú Tân thời kỳ mới", giai đoạn 2019 - 2022
Ngày ban hành: 25 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản 

- Thông báo triệu tập tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn - Hội cơ sở năm 2019
Số văn bản: 18-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 24 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản 

- Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 02 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Số văn bản: 62-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản - Tải về Chỉ thị 02 

- Kế hoạch phối hợp về giáo dục thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật, định hướng thanh thiếu nhi trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giai đoạn 2019 - 2022
Số văn bản: 07-KHPH/CAH-HĐTN
Ngày ban hành: 23 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản

- Tài liệu ban hành chính thức của Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học năm học 2018 - 2019
Ngày Ban Hành: Ngày 18 tháng 9 năm 2019
- Báo cáo công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2018 - 2019

- Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2018 - 2019
- Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Huyện đoàn với Phòng Giáo dục & Đào tạo năm học 2018 - 2019
- Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2019 - 2020
- (File Word) Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2019 - 2020
- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2019 - 2020
- Chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn và phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác Đoàn - Hội - Đội trường học năm học 2019 - 2020

- Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Phú Tân thời kỳ mới", giai đoạn 2019 - 2022
Số Văn Bản: 24-KH/HĐTN
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản - Tải về KH số: 10-KH/HĐTN ngày 26/6/2018


- Kế hoạch phối hợp vận động, quyên góp quỹ xây dựng "Nhà khăn quàng đỏ" năm học 2019 - 2020
Số Văn Bản: 03/KHPH-HĐĐ-PGD&ĐT
Ngày Ban Hành: Ngày 09 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản


- Công văn về việc báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2019
Số văn bản: 63-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản - Đề cương báo cáo - Phụ lục số liệu

- Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học năm học 2018 - 2019 
Ngày ban hành: 09 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản

- Công văn về việc đặt câu hỏi, đề xuất, kiến nghị và chọn cử lực lượng dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) và tập huấn kỹ năng về phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt năm 2019
Số văn bản: 61-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản   -   Tải về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) - Tải về Kế hoạch 118-KH/TĐTN-BTG

- Kế hoạch chỉ đạo các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi huyện Phú Tân năm 2019
Số văn bản: 23-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 04 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản

- Thư mời hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học năm học 2018 - 2019
Số văn bản: 17-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 06 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản

- Thông báo triệu tập tham gia lớp tập huấn chuyển giao Khoa học Công nghệ cho đoàn viên, thanh niên năm 2019
Số văn bản: 17-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 9 năm 2019
Tải về văn bản


      

Không có nhận xét nào