khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2019


- Công văn về việc triển khai, phát động tham gia cuộc thi ý tưởng/mô hình/sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2019
Số văn bản: 67-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 10 năm 2019
Tải về văn bản  - Văn bản đính kèm

- Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) Chủ đề: “Tuổi trẻ Phú Tân sắt son niềm tin với Đảng”
Số văn bản: 26-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 21 tháng 10 năm 2019
Tải về văn bản 

- Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN năm 2019
Số văn bản: 25-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 15 tháng 10 năm 2019
Tải về văn bản 

- Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2019
Ngày ban hành: 15 tháng 10 năm 2019
1. Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2019
2. Phụ lục so sánh chỉ tiêu thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2019
3. Chương trình Công tác Đoàn và phong trào quý IV năm 2019
4. Báo cáo Công tác Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2019
5. Chương trình Công tác Hội và phong trào quý IV năm 2019
6. Báo cáo Tổng kết Chiến dịch TNTN hè năm 2019

- Thư mời Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý IV 2019 và Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019
Số văn bản: 19-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 11 tháng 10 năm 2019
Tải về văn bản 

- Thông báo triệu tập lực lượng tham dự Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019
Số văn bản: 22-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 08 tháng 10 năm 2019
Tải về văn bản 

- Thư mời họp Ban Chấp hành Huyện đoàn (Khóa X)
Số văn bản: 18-TM/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 10 năm 2019
Tải về văn bản 

- Thông báo triệu tập đại biểu dự tọa đàm về thực hiện Cuộc vận động "xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Phú Tân thời kỳ mới", giai đoạn 2019 - 2022
Số văn bản: 20-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 10 năm 2019
Tải về văn bản 

- Kế hoạch phối hợp về việc triển khai thực hiện giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành ý thức "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" trong đoàn viên thanh niên, giai đoạn 2019 - 2022
Số văn bản: 06/KHPH-2019
Ngày ban hành: 02 tháng 10 năm 2019
Tải về văn bản


      

Không có nhận xét nào