Khuyến khích đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân với hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính

Hưởng ứng phát động của huyện Đoàn Phú Tân, nhằm thực những hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Ngày 03/10/2020, Chi đoàn cở sở Cơ quan ngành dọc phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Tân tổ chức thực hiện Ngày thứ 7 tình nguyện nhằm để giải quyết thủ tục hành chính cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Phú Tân.

Phối hợp Thực hiện Kế hoạch số 645/KH-CNVPĐKĐĐ ngày 30/9/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Tân, Chi đoàn Cơ sở cơ quan ngành dọc hỗ trợ thực hiện trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Qua một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự phối hợp của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Tân Chi đoàn đã tiến hành thực hiện trao giấy chứng nhận đạt 70% so với kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh về Chương trình hưởng ứng ngày thứ 7 tình nguyện của Chi đoànTuấn Anh - Chi đoàn cơ sở Ngành dọc huyện