khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2020

- Công văn về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên năm 2020
Số văn bản: 65-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 26 tháng 10 năm 2020
Tải về văn bản

- Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào TTN năm 2020
Số văn bản: 18-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 10 năm 2020
Tải về văn bản

- Thông báo mức trích nộp đoàn phí năm 2020
Số văn bản: 18-TB/HĐTN
Ngày ban hành: 18 tháng 10 năm 2020
Tải về văn bản

- Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
Số văn bản: 59-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 03 tháng 10 năm 2020
Tải về văn bản
      

Không có nhận xét nào