khungchinh

Tin mới nhất

Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; sinh hoạt chuyên đề của Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân quý IV năm 2020

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân tổ chức Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và lồng ghép sinh hoạt chuyên đề của Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân năm 2020 cho hơn 100 đồng chí là đối tượng đang học tập lớp lý luận chính trị của Đoàn; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Phú Tân và các đồng chí thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn được nhận biết những trang thông tin, trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân không chính thống, những thông tin phản bác, xuyên tạc, bịa đặt để đoàn viên, thanh niên và nhân dân không được bình luận, chia sẻ, phát tán. Đồng thời hướng dẫn cách thức báo xấu những trang đăng tải có nội dung không phù hợp, thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, nói xấu, kích động chống phá trên Internet, mạng xã hội; nhấn mạnh các mục tiêu, quan điểm nhất quán của Đảng ta trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; cương quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc và quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Song song với đó, Hội nghị còn được nghe truyền đạt nội dung 02 chuyên đề năm 2020: Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Tân tổ chức sinh hoạt lệ và tọa đàm với chuyên đề “Vai trò, trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay” qua đó nhằm tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận chính trị. Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đã sôi nổi tham luận, thảo luận chuyên đề đã đưa ra…

Thông qua buổi tập huấn giúp cho các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi đoàn viên thanh niên trẻ hiện nay. Để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình trong việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh và tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thanh Duy 

Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào