khungchinh

Tin mới nhất

Văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tháng 5 năm 2021

- Hướng dẫn chấm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và tặng danh hiệu thi đua Khối Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở ngành năm 2021
Số văn bản: 03-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 31 tháng 5 năm 2021

- Hướng dẫn chấm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và tặng danh hiệu thi đua Khối Đoàn cơ sở xã, thị trấn năm 2021
Số văn bản: 02-HD/HĐTN
Ngày ban hành: 31 tháng 5 năm 2021


- Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Phú Tân
Số văn bản: 46-KH/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 5 năm 2021

- Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021
Số văn bản: 45-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 5 năm 2021

- Công văn về việc hướng dẫn đoàn viên khối trường học tham gia hoạt động hè tại nơi cư trú
Số văn bản: 44-CV/HĐTN
Ngày ban hành: 13 tháng 5 năm 2021      

Không có nhận xét nào