khungchinh

Tin mới nhất

Hỗ trợ 01 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Phú Tân

Trong năm 2021 Ban Thường vụ Huyện đoàn huyện đoàn đã đẩy mạnh triển khai công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn Huyện bằng nhiều giải pháp, qua đó đã tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, huyện cũng đã rất quan tâm và tích cực hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Sáng ngày 03/11 Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã hỗ trợ một mô hình khởi nghiệp nuôi lươn không bùn trên địa bàn xã Rạch Chèo cho Anh: Ngô Thanh Đang, ấp Tân thành mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, giá trị mô hình hỗ trợ khởi nghiệp hơn 20 triệu đồng qua đó Anh đã xây dựng ao nuôi, mua con giống và trong quá trình phát triển hiệu quả, dự kiến sau 8 tháng sẽ ra lươn thịt dự kiến thu lợi nhuận hơn 70 triệu đồng.

Trường Sang - Huyện đoàn Phú Tân

Không có nhận xét nào