khungchinh

Tin mới nhất

Phú Tân quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022


Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Vừa qua, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban thường vụ Huyện Đoàn tổ chức lớp tập huấn chính trị và nghiệp vụ, kỷ năng công tác Đoàn - Hội cơ sở năm 2022. Trong chương trình lớp tập huấn đã triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 Hội nghị quán triệt, học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đoàn cơ sở trực thuộc và 110 ĐVTN huyện Phú Tân. 

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ ĐVTN huyện đã được nghe đồng chí Nguyễn Việt Guôl - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai chuyên đề về Nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và chuyên đề về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước. Đồng chí nhấn mạnh mỗi cán bộ Đoàn phải nhận thức sâu sắc được sự nguy hiểm và tác hại của chủ nghĩa cá nhân, không chỉ đấu tranh bài trừ chủ nghĩa cá nhân mà còn phải thường xuyên rèn luyện bản thân bằng việc tu dưỡng đạo đức cách mạng. Tập trung nghiên cứu các vấn đề về đạo đức của người cán bộ cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây được xem là nền tảng, tiền đề và là cơ sở để người cán bộ Đoàn phát huy tài năng, trí tuệ có hoài bão khát vọng cống hiến dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

     Đồng chí, Nguyễn Việt Guôl - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đang triển khai chuyên đề về Nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và chuyên đề về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước

 Thông qua việc học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức từ đó phát huy ý thức, trách nhiệm của bản thân, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục sự nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, cống hiến xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển./.

                                                                                                    Huyện đoàn

Không có nhận xét nào