khungchinh

Tin mới nhất

Sôi nổi các hoạt động trong phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư, trong trường học

 Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi năm 2022, nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình công tác Đoàn đã đề ra, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức đa dạng các hoạt động để tăng cường sự phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư, trong trường học.

Điển hình trong công tác phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư, trong trường học là việc Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi; hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trong trường học và trên địa bàn dân cư; hoạt động “đảm nhận, chăm sóc thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” phân công cho Đoàn Thanh niên Công an huyện phối hợp Đoàn trên địa bàn dân cư phối hợp đảm nhận, chăm sóc theo phân bổ; các chương trình tình nguyện “Nối vòng tay thương - Nâng bước em đến trường”, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng", “Hành quân xanh”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa 27/7 …đều có sự tham gia, phối hợp của Đoàn khối lực lượng vũ trang, trường học, địa bàn dân cư để thực hiện. Song song với đó, trên cơ sở thực hiện chương trình phối hợp, các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, Đoàn trường học, Đoàn trong lực lượng vũ trang đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tích cực phối hợp tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động tình nguyện.

* Một số hình ảnh nổi bật:

Đoàn Thanh niên Công an huyện tuyên truyền pháp luật tại các trường học

Đoàn Thanh niên Công an huyện phối hợp với lực lượng tình nguyện tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022


Đoàn Thanh niên Công an huyện, Chi đoàn Khối Đảng - Nhà nước phối hợp ra quân Chiến dịch "Hành quân xanh" và "Kỳ nghỉ hồng" trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022
                                 


Đoàn Thanh niên Công an huyện, Chi đoàn Khối Đảng - Nhà nước, Quân sự, Đoàn xã tham gia hành trình giáo dục truyền thống

Các hoạt động phối hợp trên đã đem lại những kết quả thiết thực về lợi ích kinh tế – văn hóa – xã hội; đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường củng cố, xây dựng các tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư, trong trường học trong toàn thị xã./.

                                                                                                                     Huyện đoàn

Không có nhận xét nào